Følg Apotek 1

Apokjeden Distribusjon sertifisert som Miljøfyrtårn

Nyhet   •   mai 25, 2011 18:53 CEST

Apokjeden Distribusjon AS - en av Romerikes største bedrifter - er nylig sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette kommer som resultat av systematisk og målrettet arbeid med HMS, kvalitet og miljø over flere år. Tirsdag ble sertifiseringsbeviset overlevert av ordfører i Lørenskog kommune, Åge Tovan.

- Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er noe vi i Apotek 1 ser på som et viktig ledd i arbeidet med å utvikle kvaliteten i det vi står for, sier administrerende direktør Lars Birkeland.

- Apokjeden distribusjon er grossistvirksomheten for alle våre 255 Apotek 1 rundt om i landet. Det er derfor viktig for oss at vi starter allerede her med å ha et sterkt miljøfokus. Så vil vi jobbe videre med at Apotek 1 Norge blir sertifisert i løpet av kort tid. Flere av apotekene våre har allerede denne miljøsertifiseringen, forsetter Birkeland.

- Stiller større krav til oss selv

Det å være et miljøfyrtårn forplikter - til å leve opp til definerte krav innen blant annet internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Kravene innebærer at vi blant annet har oversikt over:

 • Utslipp til luft og vann
 • Avfall og kildesortering
 • Energiforbruk
 • Innkjøp og videresalg av miljømerkede produkter
 • Oversikt over miljøsertifiserte leverandører
 • HMS tiltak og sykefravær

- Det å bli sertifisert setter større krav til Apokjedens miljøpolitikk. Vi ønsker å ta samfunnsansvar ved å bedre miljøpåvirkningen vår - både når det gjelder leverandører vi bruker, og hvordan vi jobber med kjededrift fra grossist til apotek. Innenfor fokusområdene må vi videre sette oss mål for forbedring. Dette innebærer også informasjon og holdningsskapende arbeid blant medarbeidere, sier direktør Birkeland.

Viktige elementer i miljøarbeidet er:

 • Å forebygge forurensning fra vesentlige miljøaspekter i vår verdikjede fra leverandør, grossist, dosepakking, apotek og kunde.
 • Å tilby miljøvennlige produkter
 • Å ta hensyn til miljøpåvirkning ved innkjøp av produkt, emballasje og valg av transportløsninger.       
 • Å tilby kunden enkel retur og trygg håndtering av legemiddelavfall i apotek
 • Å påvirke til miljøstyring hos våre leverandører
 • Å fokusere på helse og trivsel til hver enkelt medarbeider - både nå det gjelder jobb og arbeidsmiljø; og tilbud som kan benyttes på fritiden.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Målgruppene er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav sertifiseres som Miljøfyrtårn.
Det ses både på det indre og det ytre miljøet i virksomheten