Følg Apotek 1

Apotek 1 overleverte hjertestarterregister til myndighetene

Pressemelding   •   apr 03, 2017 23:41 CEST

Mandag 3. april overleverte Apotek 1 sitt hjertestarterregister til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Fra i dag vil norske helsemyndigheter ta over ansvaret for oppdateringen av hjertestartere i sitt nye nasjonale register.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister (AED-register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), som er en del av Oslo Universitetssykehus, oppdraget med å opprette og drifte et nasjonalt register. Det nye nasjonale hjertestarterregisteret lanseres mandag 3. april.

Hensikten er å få registeret til å fungere optimalt i et løft for å fremme livreddende tiltak i Norges befolkning. Det offentlige registeret over hjertestartere er først og fremst et verktøy for å gi 113-sentralene bedre mulighet for å lokalisere nærmeste hjertestartere og øke bruken av disse. Apotek 1 har vært en av samarbeidspartnerne til NAKOS under denne perioden og bistått inn i prosjektgruppen for det offentlige hjertestarterregisteret.

– Vi er stolte over at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt Apotek 1 som samarbeidspartner og på så måte anerkjenner vårt hjertestarterregister som det beste i Norge, sier Øyvind Winther, administrerende direktør i Apotek 1.

Hjertestarter kan redde liv

Apotek 1 har samarbeidet med Røde Kors Førstehjelp om å lage et hjertestarterregister. Hensikten vi hadde med å opprette dette registeret var å sette fokus og press på viktigheten av et nasjonalt register. Et slikt register vil bidra til å redde flere liv som følge av akutt hjertestans i Norge.

– Det er med stolthet vi ser at arbeidet vårt har gitt resultat. Vi kan nå overrekke et flott register til myndighetene - til deres videre forvaltning. Dette betyr dog ikke at Apotek 1 sitt hjertestarterregister vil bli lagt ned, da vi vil fortsette å speile det offentlige registeret på våre sider, sier Winther

Eiere må verifiseres på nytt

Alle som har registrert en hjertestarter i Apotek 1 sitt hjertestarterregister har i løpet av mandag 3. april mottatt en e-post fra oss som orienterer om at vi har overlevert alle data fra vårt Hjertestarterregister til www.113.no. Etter dette har de motta en egen e-post fra HOD for å verifisere at de er rettmessig eier av den registrerte hjertestarteren.

Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 300 apotek spredt over hele landet. Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.

Vedlagte filer

Word-dokument