Følg Apotek 1

Styrker kompetanse for å møte strøm av hjertesyke

Pressemelding   •   jan 31, 2013 11:29 CET

- Mellom 12 000 og 15 000 nordmenn fårakutt hjerteinfarkt hvert år

Sammen med kreft er hjerte- og karsykdom det flestnordmenn dør av. Nyere forskning forteller at faresignalene kan varierebetydelig. For å forebygge hjerte- og karsykdom bør hele helsekjeden øke sinkunnskap om sykdommen og symptombildet. Onsdag og torsdag setter om lag 140Apotek 1-farmasøyter seg på skolebenken hos Feiringklinikken.

- Hele 42 prosent av kvinneneog 30 prosent av mennene i en fersk studie fra USA var helt fri for smertereller ubehag i brystet da de ble innlagt for infarktet. Sykdomsutbredelsen ogdet sammensatte symptombildet krever et godt samarbeid mellom fastleger,spesialister og helsepersonell i apotek. Økt kunnskap, gir bedre helse. Herønsker vi som helsepersonell å bidra, sier Ellen Karine Ous, Fag- ogkvalitetsdirektør i Apotek 1.

Spisskompetanse

Feiringklinikken er etspesialsykehus som tilbyr voksne hjertesyke utredning, behandling ogrehabilitering. Klinikken eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke(LHL) og har et betydelig fokus på kunnskapsdeling. På kurset 30.til 31. januar, vil helsepersonell i Apotek 1 lære siste nytt om hvordan de kanidentifisere risikofaktorer på hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt oghjerneslag. Tidligere denne måneden har ytterligere 140 farmasøyter fått sammeopplæring hos Feiringklinikken.

- Vi vet at mange er flinke tilå ta vare på de rundt seg. Sin egen helse derimot, forsømmes ofte. Mangesymptomer på hjertesykdom er vanskelig å oppdage før det er for sent, og kreverøkt kunnskap om egen helse og økt kompetanse hos helsepersonell. Forhelsepersonell i Apotek 1 som er i daglig kontakt med personer som kan væreberørte, er tilførsel av ny viten viktig, sier Ellen Karine Ous.

Små grep – stor gevinst

Apotek 1 har utviklet enrisikotest i samarbeid med Feiringklinikken/LHL, basert på Helsedirektoratetsfaglige retningslinjer. Siden hjerte- og karsykdommer ofte er en følge av etsamspill mellom arvelige faktorer og livsstil, kan måten vi lever på påvirkerisikoen for sykdom. Grepene er ikke avanserte og store, men svært viktige:Daglig mosjon, sunt kosthold med lite mettet fett og nei takk til røyken.

Hva forårsaker hjertesykdommer?

Både arvelige faktorer, diabetes og livsstil påvirker”miljøet” i blodårene. Hjerteinfarkt og andre åresykdommer er derfor etresultat av samspillet mellom disse faktorene.. Risikoen for å få  en blodpropp eller en innsnevring i en av pulsårenei hjertet, kan i tillegg øke ved tilstedeværelse av flere andre faktorer .Disse faktorene er nivået av kolesterol og andre fettstoffer i blodet,blodtrykk, blodets levringstendens, betennelsesreaksjoner i åreveggen..

For mer informasjon, kontakt:

Ellen Karine Ous, fagdirektør, EllenKarine.Ous@apotek1.no, tlf480 39 195

Kilder:LHL.no og NHI.no (Canto JG, Rogers WJ, Goldberg RJ et al. Association of ageande sex with myocordial infarction symptom presentation and in-hospitalmortality. Jama 2012; 307: 813-22 Jama)

Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 280 apotek spredt over hele landet. Vår ambisjon er å være best for våre kunder. Et av våre viktigste fortrinn er at vi er flinke til å gi kundene nyttige råd og tips - som de har behov for og tillit til. Vi er kunnskapsrike, har stor faglig tyngde og oppdaterer vår kunnskap for å kunne formidle råd og produktkunnskap på en best mulig måte.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.