Gå videre til innhold
For lite medisinprat i skolen

Pressemelding -

For lite medisinprat i skolen


Undersøkelser viser at mer enn en fjerdedel av norske 15 og 16-åringer bruker smertestillende legemidler daglig eller ukentlig. Dette bekymrer Norges største apotekkjede Apotek 1, som etterlyser mer undervisning om legemidler og holdningsskapende arbeid i skolen. -Vi ønsker å hjelpe skoler som vil lære elevene mer om legemidler, sier kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i Apotek 1.

Holdningsskapende arbeid nødvendig

Ariansen sier det er flere årsaker til det høye forbruket. Hun mener høyt stressnivå blant ungdommer og økt tilgjengelighet av legemidler kan være noe av forklaringen. -Vi i Apotek 1 kan ikke gjøre noe med stressnivået, men vi kan dele av vår kunnskap og forhåpentlig gjøre det lettere for ungdommen å ta riktige valg når det gjelder legemiddelbruk.

Kommunikasjonssjefen mener også skolen burde ta et større ansvar når det gjelder holdningsskapende arbeid.

-I dag er det lite eller ingen undervisning om legemidler i skolen. Når over halvparten av reseptfrie smertestillende legemidler selges utenfor apotek, på steder der man ikke kan få råd og informasjon, er det nødvendig å heve det generelle kunnskapsnivået om legemidler. Undersøkelsene viser at ungdommer i stor grad arver foreldrenes holdninger til legemiddelbruk, og at det er hjemme de får tak i legemidlene. Det er også mye som tyder på at ungdom tar med seg medisinvanene sine videre inn i voksenlivet, sier hun.

Apotek 1 tilbyr klasseundervisning

-Ved å lære mer om legemidler i skolen tror vi at ungdommene står bedre rustet til å ta riktige valg når det gjelder legemiddelbehandling. Noen er redde for å bruke legemidler, mens andre har et skadelig høyt forbruk. Økt kunnskap vil forhåpentlig bidra til at ungdommer får bedre nytte av legemidler, og unngår skadelig bruk, forsetter Ariansen.

-Et av samfunnsoppdragene til apotek er å bidra til riktig legemiddelbruk, og Apotek 1 er Norges største apotekkjede med apotek over hele landet. Dette skoleåret ønsker vi å tilby ungdomsskoler og videregående skoler en klassetime der våre farmasøyter snakker om legemidler og holdninger til legemiddelbruk,. Videre er det også vårt håp at dette er med på å øke kunnskapen om legemidler, samt å få flere søkere til farmasifag, sier kommunikasjonssjefen.

Dagen for lanseringen av tilbudet er ikke tilfeldig valgt, 25.september er nemlig Verdens Farmasøytdag. Det er laget film for å informere om tilbudet.

Kontaktinformasjon

Skoler som ønsker undervisning kan sende epost til skolepresentasjon@apotek1.no

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Hilde Ariansen i Apotek 1.

Telefon 91588972, hilde.ariansen@apotek1.no

Referanser

Skarstein m-fl. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol.28, Issue 1; 49-56, March 2014 

T.Holager m-fl. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1451 – 4

 K. Furu -fl.. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:2759 – 61

Related links

Emner

Kategorier


Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 300 apotek spredt over hele landet. Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.

Vår kunnskap - din trygghet

Apotek 1 er landets største apotekkjede. Vi har i dag over 460 apotek spredt over hele landet og er også Norges største nettapotek.
Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.

Apotek 1
Skårersletta 55
1471 Lørenskog