Gå videre til innhold

Pressemelding -

Nytt Apotek 1 med store ambisjoner

4.november åpnet Apotek 1 sitt femte apotek i Fredrikstad kommune i det nye Helsehuset Fredrikstad.  Det er det første helsehuset i landet som bygges som følge av samhandlingsreformen, og tilbudene vil være en kombinasjon av offentlige og private tjenester. De apotekansatte har som sin første målsetning å hjelpe sine kunder til riktigere legemiddelbruk. Apoteket ligger i første etasje sammen med blant annet Volvat medisinske senter og Legevakten, og vil være det eneste apoteket med vaktfunksjon i Østfold.

Apotek 1 Helsehuset får en sentral plassering i Helsehusets første etasje med enkel adkomst og mange parkeringsplasser. Apotekets personale består av 4 farmasøyter og 3 apotekteknikere i tillegg til vaktpersonale. Apotek 1 Helsehuset overtar apotekvaktfunksjonen fra Apotek 1 Hjorten på Stortorget fra og med søndag 17. november.

Apoteker Heidi Skjønhaug Hopen forteller at det har vært hektiske dager, og roser personalet for innsatsen med å få alt på plass til åpning. -Dette er en svært spennende etablering som vi har store forventninger til. Vi vil utnytte nærhet og samhandling med Helsehusets øvrige leietakere til nytte for byens befolkning, sier Heidi.

Brenner for riktig og trygg legemiddelbruk

WHO anslår at 30-50% av dem som bruker legemidler for en kronisk sykdom ikke følger legens anvisning for hvordan legemiddelet skal brukes. Noen velger å fravike legens anbefaling, andre synes det er vanskelig å huske å ta legemiddelet og noen har ikke fått god nok informasjon til å bruke legemiddelet riktig. 

–Når vi i tillegg vet at 1 av 20 akutte sykehusinnleggelser skyldes legemidler, og at halvparten av disse kunne vært unngått, vet vi at vi har en jobb å gjøre, sier Heidi. -Dette er en utfordring for både fastlegene og de apotekansatte. Vi tror at apotekpersonell kan bidra til å redusere dette tallet. Ved å samarbeide med legene vil vi oppnå bedre resultater, og dette har vi en unik mulighet til her på Helsehuset, fortsetter den engasjerte apotekeren.

- Vi har satt sammen et spennende team forteller Heidi videre. Sammen kan vi tilby god bredde i farmasøytisk kompetanse, som skal komme både Helsehusets aktører, pasienter og kunder til nytte.  At vi har klinisk farmasøyt med i teamet er unikt for et vanlig apotek. Den kliniske farmasøyten har spesialisert kompetanse på å vurdere individuell legemiddelbruk og dosering. Vårt personale vil kunne tilby våre kunder både legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler. Hensikten med disse tjenestene er å sikre riktig og trygg legemiddelbruk. -Stikk gjerne innom og spør oss om du lurer på hva tjenestene innebærer, oppfordrer Heidi.

-Vi vektlegger at alle våre kunder skal møtes med smil og omsorg, avslutter Heidi.

Åpningstider Apotek 1 Helsehuset

Mandag -fredag    08.30-19.00

Lørdager              10.00-17.00

Søn/helligdager    17.00-19.00

Apotek 1 er leverandør av legemidler og multidose til Fredrikstad kommunes helseinstitusjoner. Apotek 1 Helsehuset vil etter hvert ta del i disse leveransene, som blant annet omfatter dosepakkede legemidler til pasienter i åpen omsorg og beboere i kommunale helseinstitusjoner. 

Øvrige Apotek 1 i Fredrikstad:

Apotek 1 Hjorten

Apotek 1 Østfoldhallen

Apotek  1 Gressvik

Apotek  1 Wilbergjordet

 

Kontaktinformasjon:  

Apoteker Heidi Skjønhaug Hopen  tlf  92256630

Regionsjef Apotek 1 Norge Nils-Kristian Valnes  tlf  91827688

Emner

Kategorier

Regions


Apotek 1 er landets største og ledende apotekkjede, og har i dag over 290 apotek spredt over hele landet. Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.

Vår kunnskap - din trygghet

Apotek 1 er landets største apotekkjede. Vi har i dag over 460 apotek spredt over hele landet og er også Norges største nettapotek.
Kjernen for vår virksomhet er kompetanse og kvalitet. Vår ambisjon er å leve opp til vårt slagord ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle våre kundemøter. Apotek 1 sine kunnskapsrike medarbeidere skal gjennom sin rådgivning og oppfølging skape bedre helse og økt velvære for våre kunder.

Våre verdier er at vi skal være pålitelige og engasjerte medarbeidere, som viser respekt og diskresjon i vårt arbeid. Vi i Apotek 1 ønsker å være en viktig faktor i helsetjenesten. Hos oss skal kundene få inspirasjon og bli motivert til å ta vare på egen helse. Vi skal være blide, imøtekommende og gi god service.

Apotek 1
Skårersletta 55
1471 Lørenskog